Polityka prywatności

Firma SPARWELT GmbH przestrzega ustawowych wymagań dotyczących ochrony danych osobowych i traktuje dane osobowe swoich użytkowników, Państwa dane osobowe, z należytą starannością. Niniejsza polityka prywatności zawiera szczegółowe informacje o uzyskiwaniu, przetwarzaniu i korzystaniu z danych osobowych związanych z naszą stroną internetową.

 

I.    Anonimowe korzystanie ze strony internetowej

Korzystanie ze strony promoszop.pl nie wiąże się z koniecznością przekazywania nam przez Państwa jakichkolwiek danych osobowych. W trakcie Państwa wizyty na stronie promoszop.pl nie uzyskujemy i nie zapisujemy żadnych danych osobowych, chyba że Państwo sami je nam przekażą. Przy korzystaniu ze strony promoszop.pl nadajemy jedynie każdemu korzystającemu tak zwane id użytkownika, który powstaje z kombinacji adresu IP i klienta użytkownika (aplikacji klienta) przy każdorazowym wejściu na stronę. Id użytkownika nie daje możliwości rozpoznania Państwa osoby, uzyskania Państwa adresu ip czy też innych szczegółów związanych z Państwa wizytą na naszej stronie. Nie zapisujemy także Państwa adresu IP w żaden inny sposób.

 

II.    Korzystanie z promoszop.pl

Oprócz zwykłego wejścia na stronę promoszop.pl mają Państwo także możliwość aktywnego korzystania z tej strony. Taka interakcja wiąże się w naturalny sposób z uzyskiwaniem i przetwarzaniem danych osobowych. Poniżej wskazujemy, jakie dane są pobierane i przy jakiego rodzaju korzystania ze strony są one pobierane. W każdym przypadku używamy Państwa danych osobowych wyłącznie w celu wykonania żądanej usługi.

 

1.    Zamówienie newslettera

Za pomocą naszej strony mogą Państwo zapisać się na nasz newsletter (w takim przypadku nie jest konieczna rejestracja). Wówczas zapisujemy Państwa adres mailowy. Używamy go w pierwszej kolejności w celu przesłania Państwu maila celem uzyskania potwierdzenia, że pragną Państwo abonować newsletter i że podany nam adres mailowy jest prawidłowy. Potwierdzenie to następuje poprzez kliknięcie na link wskazany w tym mailu. Od tego momentu stają się Państwo abonentami newslettera promoszop.pl.

 

2.    Rezygnacja z newslettera

W każdym momencie mogą Państwo zrezygnować z abonowania newslettera poprzez kliknięcie na link zawarty w każdym newsletterze. W takim przypadku nie będziemy już korzystać z Państwa adresu mailowego, chyba że zrezygnowali Państwo tylko z niektórych newsletterów (wówczas będziemy nadal używać Państwa adresu mailowego do korzystania z nadal abonowanych newsletterów).

 

III.    Analiza ruchu sieciowego

Używamy różnych procedur w celu analizy przepływu danych na stronie promoszop.pl. Procedury te zapisują typowe dane, które są uzyskiwane przy korzystaniu z takiego rodzaju usługi telekomunikacyjnej, jak strona promoszop.pl (tzw. dane użytkowania).
Stosując tego rodzaju procedury nie uzyskujemy jednak żadnych danych osobowych Państwa, lecz wyłącznie informacje statystyczne o korzystaniu ze strony promoszop.pl. W ten sposób zbieramy np. informacje, jakie treści na stronie cieszą się szczególną popularnością, w jakich godzinach nasza strona jest najczęściej odwiedzana, z jakich stron użytkownicy trafiają na stronę promoszop.pl, skąd użytkownik naszej strony połączył się z internetem przed wejściem na naszą stronę, jakich wyszukiwarek i systemów operacyjnych używają nasi użytkownicy przy surfowaniu na naszej stronie. Informacji tych używamy jedynie w celu ciągłej optymalizacji strony promoszop.pl w zakresie jej treści,  kwestii technicznych i redakcyjnych, by uczynić ją jeszcze bardziej wygodną dla Państwa. Ponadto na podstawie analizy statystycznej danych dotyczących wyszukiwarek i systemów operacyjnych możemy ulepszać design naszego portalu.

 

1.    Google Analytics

Google Analytics jest usługą analizy ruchu sieciowego należącą do Google Inc. z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”). Google Analytics używa do analizy ruchu sieciowego tzw. cookies (patrz punkt IV). Informacje wytworzone przez cookie o korzystaniu z tej strony są z reguły przesyłane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Jeżeli na stronie internetowej zostanie zaktywowana anonimizacja IP (którą uzyskujemy poprzez skorzystanie z udostępnianej przez Google funkcji „anonymizeIP”), Państwa adres zostanie uprzednio skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej bądź innych państw – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony. Google użyje tych informacji działając na zlecenie operatora niniejszej strony w celu analizy użytkowania strony przez Państwa, sporządzania raportów o aktywności na stronie i świadczenia operatorowi strony innych usług związanych z korzystaniem ze strony i z internetu. Adres IP przekazany przez Google Analytics z Państwa wyszukiwarki nie podlega połączeniu z innymi danymi Google.
Dalsze informacje dotyczące Google Inc. oraz Google Analytics znajdą Państwo pod adresem: http://www.google.com. Politykę prywatności Google znajdą Państwo pod adresem  http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/#information.

 

2.    ABS

ABS jest usługą analizy ruchu sieciowego gromadzącą dane użytkowe. ABS stosuje tzw. tracking pixel, dzięki któremu można śledzić, ilu użytkowników odwiedziło stronę promoszop.pl, na które z naszych stron Państwo wchodzili oraz w jakiej kolejności (tzw. URL-Clickstream), jakiej wyszukiwarki i systemu operacyjnego Państwo używali, i na jakie zewnętrzne linki posiadające tzw. kody afiliacyjne Państwo klikali.
Tracking pixel, używany przez nas w celu zgromadzenia powyższych danych, ładuje się z naszego serwera trackingowego w momencie, w którym wchodzą Państwo na naszą stronę. Dane zebrane w trakcie tzw. sesji są zapisywane wraz z id użytkownika (patrz wyżej), a następnie analizowane przez nas w celach statystycznych i w celu optymalizacji strony internetowej. Gromadzenie i przetwarzanie danych odbywa się bez jakiegokolwiek odniesienia do konkretnych osób. W szczególności nie zapisujemy w ABS żadnych adresów IP.

 

3.    Opt-out - brak zgody na analizę ruchu sieciowego

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na opisane powyżej zapisywanie i korzystanie z danych użytkowania przez Google Analytics, mogą Państwo zdezaktywować analizę ruchu sieciowego, wyrażając w ten sposób swój brak zgody na uzyskiwanie danych wskutek analizy ruchu sieciowego.

 

4.    Google Analytics

Aby zdezaktywować Google Analytics, niezbędny będzie odpowiedni dodatek (Add-On) Google do danej wyszukiwarki. Dodatek ten przekazuje skryptowi Java pochodzącemu od Google Analytics, że nie życzą sobie Państwo, aby informacje o Państwa wizycie na stronie były przekazywane Google Analytics. Dodatek ten muszą Państwo ściągnąć i zainstalować. Dalsze szczegółowe informacje dotyczące dezaktywowania Google Analytics, jak również informacje na temat ściągania dodatku znajdą Państwo pod następującym adresem:  
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
Analiza ruchu sieciowego będzie nieaktywna tak długo, jak długo Państwo nie zdezaktywują bądź nie usuną dodatku Add-On Google. Stąd też prosimy o nieusuwanie dodatku, jeżeli nie życzą Państwo sobie analizy ruchu sieciowego. Jeżeli wchodzą Państwo na stronę promoszop.pl z różnych komputerów lub przez różne przeglądarki, muszą Państwo zainstalować dodatek w każdym z komputerów i w każdej z przeglądarek.

 

IV.    Cookies

W trakcie surfowania po stronie promoszop.pl w Państwa przeglądarce instalują się cookies. Cookies są niewielkimi plikami tekstowymi, które zapisują się na dysku twardym dla każdej z przeglądarek. Podmiot instalujący cookies może dzięki nim zbierać określone informacje.

Cookies nie są w stanie uruchamiać programów czy przenosić wirusów na Państwa komputer. Służą one wyłącznie do tego, aby surfowanie po stronie promoszop.pl było przyjemniejsze i wygodniejsze dla użytkownika.

Przy wizycie na stronie promoszop.pl zostaną przez nas zapisane trzy cookies:

·    Tracking cookie: ten rodzaj cookie – zawierający wyłącznie id użytkownika - ma okres trwania trzydzieści dni.
·    Flash cookie SW-Clickout: w tym cookie są zapisywane tymczasowo informacje z tracking cookie, przy czym istnieją one tylko w momencie kliknięcia, bo po kliknięciu są automatycznie usuwane.
·    Flash cookie Partner-Clickout: specjalne cooki stworzone dla śledzenia ruchu naszych partnerów na naszej stronie, odpowiadające flash cookie SW – Clickout.

Dzięki cookies uzyskujemy informacje o używanej przez Państwa przeglądarce i jej wersji, o URL-Clickstream, czyli o kolejności odwiedzanych przez Państwa podstron, dacie i godzinie Państwa odwiedzin w naszym portalu i numerze cookie. Nie uzyskujemy żadnych informacji o Państwa nazwisku, adresie, adresie mailowym czy adresie IP.

Zapisywane przez nas cookies służą wyłącznie celom statystycznym. Dzięki nim uzyskujemy informacje, jakie treści interesują naszych użytkowników i o jakiej godzinie, jak również z jakich urządzeń przy tym korzystają. W ten sposób możemy np. tworzyć zakładki „ulubione kategorie”, dzięki czemu nasza strona staje się jeszcze przyjemniejsza w użytkowaniu. Informacje o używanych przez Państwa przeglądarkach pozwalają nam na dopasowanie designu naszych stron do najbardziej popularnych typów przeglądarek.

Ponadto firmy, które umieszczają albo sprzedają reklamy na promoszop.pl, także mogą używać cookies. W takich przypadkach zapisywane są informacje nt. użytkowania, jak na przykład odwiedzane strony, ilość odwiedzin, godziny odwiedzin, czas przebywania na poszczególnych stronach itp. Informacje te są analizowane dla celów reklamowych.

Istnieje możliwość zablokowania zapisywania cookies na twardym dysku, poprzez odpowiednie ustawienie Państwa przeglądarki. Przeglądarki posiadają także zazwyczaj funkcję pozwalającą na każdorazowe uprzednie zapytywanie przez przeglądarkę o zgodę na zapisanie cookie. Ponadto istnieje możliwość usunięcia zapisanych już cookies – szczegółowe informacje znajdą Państwo w instrukcji obsługi swojej przeglądarki. Jednakże brak akceptacji cookies może prowadzić w niektórych przypadkach do ograniczeń funkcjonalności danej strony. Proszę zwrócić uwagę na to, że w przypadku usunięcia cookies należy ponownie zaktywować link opt-out.

 

V.    Linki do innych stron

Na stronie promoszop.pl znajdują się linki do innych stron (osób trzecich). Jeżeli klikną Państwo w takie linki, nie mamy już żadnego wpływu na to, jakie dane są pobierane przez osoby trzecie i w jaki sposób te dane będą używane. Dokładne dane dotyczące uzyskiwania i używania danych znajdą Państwo w polityce prywatności danej strony. Z uwagi na fakt, że nie możemy kontrolować uzyskiwania i korzystania z danych przez osoby trzecie, nie ponosimy za to odpowiedzialności.

 

VI.    Prawo do uzyskania informacji, skorygowania i usunięcia danych osobowych

W każdym momencie mogą nas Państwo zapytać, czy, a jeżeli tak, to jakie Państwa dane osobowe zostały przez nas zapisane. Mają Państwo możliwość zażądać skorygowania, zablokowania czy usunięcia Państwa danych osobowych. W tym celu prosimy o pisemny kontakt pod następującym adresem:

SPARWELT GmbH
Wöhlertstrasse 12-13
10115 Berlin

Nie możemy usunąć jedynie tych danych osobowych, które są niezbędne do wykonania niezrealizowanych jeszcze zleceń, jak również do dochodzenia naszych praw i roszczeń, jak również danych, które musimy przechowywać zgodnie z przepisami ustawowymi. Takie dane są przez nas blokowane.


Stan: sierpień 2013